[1ο Εξ. -UV3A] - Νέες λειτουργίες και ελκυστικότητα των υπαιθριακών χώρων

Στοιχεία

 

Κωδικός: UV3Α

Κατηγορία: Υποχρεωτικό κατ‘ επιλογή

Ενότητα: Πολυλειτουργικότητα και εδαφικοί πόροι

 

Διδάσκοντες: Μαρί Νοέλ Ντυκέν

                   

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδιασκαλίας: 3

Διδακτικές Μονάδες: 2